Ấm chén Minh Long in logo

Ấm chén Minh Long trắng in logo, hình ảnh làm quà tặng tết cho doanh nghiệp, quà tặng khách hàng cuối năm sagn trọng, cao cấp