Bộ 6 tờ 2USD Seri sảnh tiến 4 số

Bộ tờ tiền phong thủy 2USD số sảnh tiến 4 số cực đẹp, quà tặng cấp trên độc đáo và vô vùng ý nghĩa, có khung tranh kèm theo

A002

1,700,000 đ

Bộ tờ tiền nguyên dãy seri sảnh tiến:

1355.1234 -> 1897.6789  

Tờ 2 USD Năm 2003.

Chất lượng 100%