Tờ 2USD 6789

Tiền 2 USD với số seri sảnh tiến 4 số đẹp 6789

A003

350,000 đ

Seri 1357.6789 - 1354.6789

 Năm 2003

Chất lượng 100%