Bộ bàn ăn gồm tô, chén dĩa sứ Minh Long hoa văn

Bộ bàn ăn gồm tô, chén dĩa sứ Minh Long hoa văn